Tograí Deireanacha 4, Ceilp : 2002

Barbara Freeman agus Diarmaid Mac Lochlainn, Nuala Ní Dhomhnaill agus scoláire as Fionn Chonnallacha
A View of Barbara's Installation @ An Gailearaí
Students Performing "Ceilp" at the Old Museum Arts Centre, Belfast.
Ceilp @ An Gailearaí
Tá Ceardlann na gCroisbhealach, i gcomhar le Foinn Chonnallacha, ag déanamh forbartha ar thionscadal a bhaineann úsáid as dearc-ealaín agus ceol comhaimseartha le chéile. Beidh buaicphointe an tionscadail ann nuair a chuirfear seó ar leith dar teidil ‘Ceilp’ ar taispeántas ar an 8ú lá de mhí Mheithimh i ngailearaí na Ceardlainne, An Gailearaí.

Tá ealaíontóir a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, Barbara Freeman as Béal Feirste, ag obair le ceathrar mac léinn ceoil ó Fhoinn Chonallacha , ag déanamh taiscéaladh ar an fheamainn ‘Ceilp’. Táthar ag úsáid teicneolaíochta sa dá chineál ealaíne ar mhaithe le fuaim agus foirm a thabhairt dá dtaiscéalaíocht. Is iad Nuala Ní Dhomhnaill, an file clúiteach, agus Diarmaid Mac Lochlainn, ón Chomhairle Ealaíon, a osclós an taispeántas a bheas ar siúl ar feadh míosa.

Tá An Gailearaí, atá suite istigh i gceartlár na Gaeltachta i nDún na nGall, dírithe ar na healaíona comhaimseartha a chur ar taispeántas. Seo anois an tríú bliain don Ghailearí a bheith i mbun gnó agus tá sé dáiríre agus dúthrachta i dtaca le clár dúshlánach ealaíne den chéad scoth a tháirgeadh. Reachtálann Foinn Chonnallacha, atá fosta lonnaithe ar an Fhál Charrach, cúrsa i gceol traidisiúnta na hÉireann a bhfuil sé mar sprioc aige ceol traidisiúnta na tíre seo a fhorbairt agus a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta Tá an dá thionscadal seo ag fáil tacaíocht airgid ó Ealaín na Gaeltachta agus ón Chomhairle Ealaíon.

Léiríonn an tionscadal seo bealach nuálach le comhoibriú idir-ealaíon a dhéanamh. Tá dhá aidhm i gceist: i dtús báire, cuireann sé deis iontach ar fáil d'ealaíontóir na dearc-ealaíne agus do cheoltóirí a bheith ag comhoibriú go nuálach lena chéile. Agus sa dara cás, tá muid go mór i bhfách le go mbeadh an tionscadal seo ar cheann de shraith bhliantúil a dhéanfas cónascadh ar cheol traidisiúnta, ceol nua-chumtha, agus ar na dearc-ealaíona chomh maith le dearctheicneolaíocht agus fuaimtheicneolaíocht an cheoil. Tá aird an tionscadail dírithe ar chur chun cinn agus ar chur i láthair na n-ealaíon sa Ghaeltacht i modh atá spéisiúil agus nuálach trí mheán na Gaeilge. Creideann muid go bhfuil sé fíorthábhachtach go mbeadh deiseanna ag muintir na Gaeltachta eolas agus taithí a fháil ar na healaíona agus ar na gnéithe nuálacha atá gníomhach ina gceantar.