Tograí Deireanacha 1 - Dinnseanchas I, 2008

Installation made from old holiday postcards of the locations featuring in the Dinnseanchas project
Bernadette Cotter and Nuala Ní Dhomhnaill speaking at the opening night of the exhibition in Oideas Gael, Glencolmcille.
Participants in the Dinnseanchas I Project, with Máire Ní Chasáide then Manager of An Gailearaí, Nuala Ní Dhomhnaill, Bernadette Cotter and Traolach Ó Fionnain
View of an installation created at Oideas Gael, Glencolmcille.
A local gentleman contucting a tour of the sites featuring in the Dinnseanchas Project.
Two participants working on their installation piece.
Cuid d’ár noidhreacht agus Cultúr Dúchasach.

Ó thaobh taobh na Tíre seo, tá Dinnseanchas dúchasach ag baint le gach aon eile phobail, paróiste agus baile fearainn. Is tradisiúin béil é a cheanglaíonn an teanga gaeilge agus ár n-oidhreacht dúchasach. Tá suim faoi leith ag an file Nuala Ní Dhómhnaill san ealaín seo agus tá go leor ailt scríofa aici faoi.

Mar chuid d’dhúshlán Cheardlann na gCroisbhealach, tá sé mar aidhm acu tógraí comh-aimseartha a dhearadh agus a co-ordnú a dheánann chur chun cinn agus forbairt ar ár n-oidhreacht agus teanga dúchasach agus iad a chuir i lathair i bhfoirm dearc ealaíne.

Ó thus 2008 bhí an file Nuala Ní Dhómhnaill agus an t-ealaíontóir Bernadette Ní Choitir ag obair le mhuintir Ghleann Cholm Cille, Teileann agus Chill Chartha - a bhfuil suim áirithe acu ins an Dinnseanchas áitiúil.

Mar chuid de cheiliúradh Féile na gCruach Gorm beidh taispeántas den dearc ealaíne a sheoladh don phobail ar an Cheadaoin 24ú Mean Fómhair. Ag an ócáid seo beidh deis ag an phobail casadh le na rannphairtithe agus na h-ealaíontóirí. Beidh forbairt leanúnach a dhéanamh ar an togra seo an bhliain seo chugainn.

Beidh dhá sheoladh a dhéanamh an Cheadaoin seo chugainn, 24 Meán Fómhair, an chead ceann in Aislann Chill Chartha ag an 6.00 in. agus an darna ceann in Oideas Gael ag an 8.00 in. Beidh solaistí ar fáil. Tá na taispeántais seo soar in aisce agus oscailte don Phobail go léir.

Ár mbuíochas le Oideas Gael, Comhairle Chondae Dhún na nGall agus Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall a thug tacaíocht don Togra.
Buíochas agus comhairdeachais spéisialta chuig na rannphairtithe.

Na rannphairtithe;
Dympna Towell, Carmel Butler, Christine Daly, Caitlín Mhic Fhoinngaile, Teresa Ní Chasaide, Caroline Molloy, Máire Mhic Fhionnalaigh, Séan Ó Beirne, Séan Ó Maitiú, Séan Ó Brádaigh, Seosamh Ua Gallachóir, Máire Ní Chasaide, Caroline Ní Chaisaide, Rang B Scoil Náisiúnta Chill Charthaí