Titim Icarus - The Fall of Icarus, Katrina Quille 2009

Aibhéis 183x267cm - Katrina Quille Ola ar Canbhás
Leath Bealaigh i dTólamh - Katrina Quille 102x126cm
Trasnú an Fhásáin 183x132cm - Katrina Quille Ola ar Canbhás
Mionstaidéar do Phictiúr níos mó - Katrina Quille 73.5x58cm SOLD
Parthas Caillte 107x84cm - Katrina Quille Ola ar Canbhás SOLD
Titim Icarus (detail) 43x33cm - Katrina Quille Ola ar Chanbhás
"..Ina shaothar maolaithe sonraíoch, cuireann Quille iallach orainn amharc síos ar an talamh ó airde neamhchinntithe (idir grian agus tonn). Ina chuid péintéireachta de thaoidí trá, scrúdaíonn an t-ealaíonóir i ndáiríre doimhne na tanúlachta lasmuigh agus laistigh araon. Mar atá sa bhás agus sa bhreith, tá a patrún féin ag an taoide agus ní thig linn a bheith ag dréim le níos mó. Is é an cuar nathairín atá tarraingthe aige ón tulra go bun na spéire a hanatamaíocht. Ach tá iomairí beaga istigh idir eatarthu. Agus, macasamhail an tsaoil, is cosúil go ritheann sí go díreach ar feadh seal, go dtionaíonn sí go tobann agus ansin go ritheann sí go díreach arís. Castar bac eile ina bealach a thugann uirthi tiontú arís agus ansin ritheann sí díreach athuair go dtí sa deireadh go dtéann sí as amharc ar imeall an chanbháis. Bhí a fhios againn go raibh sruth taoide sna cainéil thirime seo dornán uaireanta ó shin agus anois níl fágtha ach scáileanna spéire atá ag athrú i gcónaí, sna poill lathacha os ár gcoinne. B’fhéidir gurbh é an dóigh a bhfaigheann muid an aithne cheart ar rud ná fríd a éaga".


Sliocht tógtha as aiste bunaidh le John Cunningham.