Cuisle ag Ardú

Ar an 9ú Aibreán 2010 ar 8 in
Exhibition will continue until 19.06.2010


Tá ceithre ealaíontóir, atá ina gcónaí agus ag obair ar chósta thiar na hÉireann, roghnaithe ag An Gailearaí le comh-thaispeántas a chur ar siúl faoin teideal Cuisle ag Ardú. Nochtann an seó comhoibritheach seo 'cuisle' láidir rathúil a bhaineann leis an dearcléiriú comhaimseartha atá i dtreis feadh chladaí an iarthair. Déantar péintéireacht, líníocht agus grianghrafadóireacht a athscrúdú agus a athmheas ar mhaithe le gach ealaíontóir glacadh lena theanga físe féin.

Carraigeacha sa Mhuir  Maggie Morrison Olaphictiúr ar Chanbhás 120x120cm

Maggie Morrison:

Oileán Acla, Co Mhaigh Eo

Is as Baile Átha Cliath ó thús í Maggie Morrison ach tá cónaí uirthi in Oileán Acla le 17 bliain. I ndiaidh di a céim a fháil ón Choláiste Náisiúnta Ealaíon, Baile Átha Cliath, chuaigh sí go Stáit Aontaithe Mheiriceá, áit ar bhain sí céim máistreachta amach. Tá taispeántais rialta déanta aici le blianta anuas sa bhaile in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.

"Ar na mallaibh, agus go tobann, thosaigh mé ag péinteáil na farraige. Tá an fharraige os mo chomhair amach gach uile lá, an chéad rud a fheicim ar maidin ó tharla go bhfuil cónaí orm 150 méadar ón chladach le 17 bliain anuas. Is go hannamh a bhíonn dath gorm ar an fharraige, de ghnáth bíonn sí liath, donn, dubh, glas agus ar dhath an airgid. Scanraíonn sí mé; tá sí fairsing éideimhin, fliuch, goirt agus chomh hollmhór sin. Ar feadh formhór na mblianta sin, rinne mé iarracht neamhiontas a dhéanamh di, ach tháinig na pictiúirí seo chun solais in ainneoin mo dhícheall".

Iasacht Ama I Sean O Flaithearta Meáin mheasctha ar chlár 130x100cm

Seán Ó Flaithearta:

Inis Mór,
Co na Gaillimhe


Is ó Inis Mór é Sean Ó Flaithearta atá ina chéimí den
Choláiste Náisiúnta Ealaíon, Baile Átha Cliath, agus a chaith seal ag staidéar sa Bheilg agus seal eile ag staidéar sna Stáit Aontaithe. Bronnadh cuid mhór sparánachtaí agus cónaitheachtaí air agus ón bhliain 1989 ar aghaidh bíonn a chuid saothar ar taispeáint go leanúnach in Éirinn agus fosta thar lear.

Cnámh Faoi Bhláth Úna Ní Shé Meáin mheasctha ar pháipéar 105x150cm

Úna Ní Shé:

Chorca Dhuibhne,
Co Chiarraí


Fuair Úna Ní Shé a céim ón Choláiste Náisiúnta Ealaíon, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1980. Ó shin i leith, tá clú agus cáil tuillte aici mar cheann de na healaíontóirí is nuálaigh a oibríonn le feilt agus teicstílí. Bíonn a cuid saothar ar taispeántas go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
Blues Dhún na nGall Tomasz Madajczak Grainghraf daite lámhphróiseáilte 100 x95cm

 Tomasz Madajczak:

An Fál Carrach,
Co Dhún na nGall


Rugadh Tomasz Madajczak sa Pholainn ach tá sé ina chónaí in
Éirinn ón bhliain 2002. Bhain sé céim amach in Acadamh na
Mínealaíona, Poznan, An Pholainn. Rinne sé a chuid
saothar a thaispeáint ó shin i leith sa Pholainn, sa Ghearmáin, san Ísiltír agus in Éirinn.