Ceant Carthana - Ealaín an Chairdis 2005

Artist: Barbara Freeman, Title: 'The Art of Friendship', Medium: Gicleé print
Artist: Wolfram Strumpf, Title: 'Untitled',
Artist: Michéal Ó Conghaile, 'Cuir Ceist ar an bhFarraige/ Go ask the Sea' do Eughene Hernan, Medium: Pen, paint on paper
Artist: Michael Holohan, Title: 'The Snotgreen Sea', Medium: Collage, pen on paper
Artist: Carolyn Mulholland, Title: 'Mountain & Cloud', Medium: Pastel on print on paper
Artist: Liz Salter, Title: 'Remembering Donegal', Medium: Pencil, pastel and watercolour on paper
Beidh ceant carthana coimisiúnaithe ar siúl in Amharclann an Ghrianáin Leitir Ceanainn ar an Satharn 3ú Nollaig ó 2.30i.n.- 5.30i.n. Séard a bheas ar díol sa cheant nuálaíoch seo ná ochtó píosa ar leith ó shaothar scríbhneoirí, dearcealaíontóirí agus ceoltóirí mór le rá na hÉireann agus is ar mhaithe le hobair charthanach Chathail Úi Shearcaigh i Neipeal atá an taispeántas tiomsaithe airgid seo.

Beidh na saothair ealaíon le feiceáil ar an suíomh gréasáin seo ón Luan, an 14ú Samhain, ar aghaidh agus is féidir tairiscintí a dhéanamh ach riómhphost a chur chuig: ceardlann@eircom.net. Déanfar na tairiscintí a nuashonrú gach lá, ó Luan go hAoine, idir 4.30i.n. agus 5.00i.n. Cuirfear críoch le tairiscintí ar líne ar an Chéadaoin, an 30ú Samhain ag 4.30i.n. chun go mbeifear in ann urra agus ceangaltas a chinntiú. Ná déan dearmad, le do thoil, d'ainm, do sheoladh agus uimhir teagmhála teileafóin a chur chugainn.

Tá fáilte roimh chuile dhuine chuig an seoladh foirmeálta a bheas ar siúl ar an Satharn, an 19ú Samhain 2005, ag an 8.00i.n. sa Ghailearaí, An Fál Carrach, Co. Dhún na nGall, áit a mbeidh na saothair go léir ar taispeántas go dtí an Aoine, an 25ú Samhain. Ansin, ar feadh cúig lá, beidh na píosaí ealaíon ar taispeántas sa Ghrianán, áit a mbeidh fáiltiú poiblí againn ag an 6 a chlog Dé Luain an 28ú Samhain. Beidh an ceant a dhéanamh ag Ian Whyte, ó Cheantálaithe Whytes i mBaile Átha Cliath, ar an 3 lá de mhí na Nollag agus rachaidh an t-airgead chun sochair do na tionscnaimh oideachais atá ar súil ag Cathal Ó Searcaigh i Neipeal.

Closure of Online Bids 30 November 2005 at 5.00pm


Ealaín an Chairdis €50,000