Ar an Chearnóg

Crián agus cointe ar Páipear  88X123cm
Crián agus cointé ar Páipear  88X123cm
Crián agus cointé ar Páipear  88X123cm
Barbara Freeman
14 Nollaig-10ú Márta 2012

Suilteáil Amharc-Fuaime leis an chumadóir Joel Cathcart


Chomhoibrigh an t-ealaíontóir Barbara Freeman leis an chumadóir Joel Cathcart chun an saothar seo dealbhóireachta, líníochtaí agus fuaime a chruthú. Ba é Gailearaí agus Stiúideo úrnua F.E.McWilliam i nDroichead na Banna, Tuaisceart Éireann, a rinne coimisiniú ar an saothar. Tá an píosa dealbhóireachta i lár an taispeántais cruthaithe ó cheithre chiúb greanta Perspex laistigh de chiúbanna. Tá saothar fuaime Joel Cathcart curtha le chéile ina dhá chuid: ton glan uirlise agus fuaimdhreach bunaithe ar thaifeadtaí a rinneadh amuigh sa timpeallacht. Tagann an dá chuid amach as an dealbh sa lár.

I gcodarsnacht leis na ciúbanna meaisíndhéanta, tá boigeacht agus gotháil sna cúig cinn déag de líníochtaí atá tarraingthe le gualach, crián cointé agus cailc. Léiríonn na cáilíochtaí seo lámh an ealaíontóra agus tugann siad gné mhothúchánach isteach sa saothar ina iomláine. Cuireann cuid de na líníochtaí, iad go léir bunaithe ar idé na cearnóige, léaráidí do chéimeanna damhsa i gcuimhne dúinn. Tá na cinn eile níos mó cosúil le pleananna ailtireachta nó imlínte d’fhoirgnimh dá mbeadh duine ag amharc anuas orthu ón spéir. Go bunúsach, tá Ar An Chearnóg déanta suas d’eilimintí éagsúla a chónascann chun idirghníomhaíocht dhinimiciúil a chruthú idir solas agus fuaim sa spás